Braille

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

“Το καλύτερο σύστημα επικοινωνίας με τον γυναικείο πληθυσμό.”

- Κάποιος Μπάμπης, για το σύστημα ψηλάφισης με το δάχτυλο

“Δεν έγραψες πολύ καλά σε αυτό το διαγώνισμα, αλλά θα κάνω τα στραβά δάχτυλα...”

- Δάσκαλος σε μαθητή που μαθαίνει Βρέιλ.

“Παναγιά μου, τι είδαν πάλι τα δαχτυλάκια μου.”

- Καθηγητής πανεπιστημίου που διορθώνει διαγώνισμα Βρέιλ μονίμως-κούτσουρου μαθητή

Ελληνιστί «Βρέιλ», γαλλιστί «Μπράιγ». Η γλώσσα των Βριλ. Μπορεί να διαβαστεί μόνο από τυφλά Βριλ (και τον Τσακ Νόρις), και μόνο για το κάλεσμα νέων Βριλ (καμία σχέση με το Νεοβρίλ, το παυσίπονο για τη διάρροια), στην επιφάνεια της γης για το ετήσιο ζευγάρωμα.

[επεξεργασία] Μόνο για τυφλούς

⡁⢈ ⠕⠹⠺⢟⣏⣉⠪⠫ ⡯⢣⡾⢂⡙⣊⢼ ⠖⠞⣕⣻⣇⡭⠒⠿⡝⡫⢻⣻ ⠇⠑ ⢼⢨⢁ ⣰⢥⠮⠯⠠⡇⡭⡟⣡ ⠣⠒⠶⡡⡣⢴⢶⢫⠄ ⡁ ⡩⡇⡲⡱⣽⣏⣂ ⡟⡠⡡⡣⡷⢽⣀⡙ ⡚⠹⢳ ⡁⢈ ⡭⢏⣛⡄⠑⢒ ⣯⢴⠁⢽⡈⠖

⣪⣼ ⡠⣫⢀⢁⡱⡠ ⡷⡹⢂⢨⣸⣖ ⠇⠉⠣⢑⡇⣼ ⣮⣈⠒⠙⡄⣤⣁⡽ ⡽ ⡽ ⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣚⢐⠤⠁⡆⣪ ⣙⢒⢁⢅⣠⠎⠑⢀⢀⢀ ⣶⣿⡙⣈⠄⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳ ⠁⠁⠁⠁⠁⠦⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣆⣚⢐⠃⣈⡈⠑⡈⠤⠁⡆⣪ ⢨ ⣙⢒⢁⣈⡜

⠔⠘⠝⣈⣊⠑⠉⢑⣀ ⣈⠈⠉⠑⠢⠠⠂⠈⠈⠉⡇⣛⣽ ⢀⢉⣰⣄⣪⣑⠷⠣⢢⢄⡠⡜⡉⠏⣩⢢⣠⣦⣧ ⠂⡆⢑⢓⢬ ⣝⠙ ⠇⢠⢡⡽⡽⠁⠂⠄⡀⣀⡇⡀⠠⠂⠈⠈⠉⠐⠘⡂⢴ ⣉⠕⢂⣹⢖ ⠑⢄⠸⠔⠁⢥⣙⢤⢀⡿ ⠁⠑⢛⢑⣒⣸⠨⠓⣽⢢⡀⣮⠒⡈⠹ ⢰⣯⣰ ⣒⣀⢰⠸⣠⣝⠈⠑⠢⠠⠂⠈⠈⢷⣢ ⣤⠛⠿⡇ ⣆⢴⢑⡜⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣⢠⣀⣀⣀⠁⠡⢄⢥⠑⢂⣐⠔⠊⠑⢄⣙⣪⢤⢀⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥⠨⠓⣽⢢⠤⣿⡀⣮⠒⡈⠹ ⢕⢦⠈⠑⢂⣐⠔⠊⠑⢄⠋⡌⡪⠻ ⠤⣾⣐⡘⡊⣭⣊ ⡸⢂⡷⠇⢒⠣⠑⢂⣐⠔⠻⢢⣛⢄⡠⡜⠶⣰⢛ ⢰⣯⢺⢧⣰ ⣒⣀⢰⠸⣠⣝⢷⠑⠊⣠⣢ ⣤⣉⠛⡡⠿⡛⡤⡘⡇ ⣆⢴⢑⡜⠔⠁⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⣘⢣⢠⣀⢯⣀ ⢥⣼⣙⣪⢤⢀ ⡿ ⣈ ⠁⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥ ⠨⠓⣽⢢⠤⠎⠑⢀⢀⡰⣿⡀⣮⢰⣊⠑⢄⣸⣀⣩ ⣡⣞⣈⢢⠅⢊⢠⣤ ⣚⠦⣋⣴⠍⠔⣐

⠕⠹⠺⢟⣏⣉⠪⠫ ⡯⢣⡾⢂⡙⣊⢼ ⠖⠞⣕⣻⣇⡭⠒⠿⡝⡫⢻⣻ ⠇⠑ ⢼⢨⢁ ⣰⢥⠮⠯⠠⡇⡭⡟⣡ ⠣⠒⠶⡡⡣⢴⢶⢫⠄ ⡁ ⡩⡇⡲⡱⣽⣏⣂ ⡟⡠⡡⡣⡷⢽⣀⡙ ⡚⠹⢳ ⡁⢈ ⡭⢏⣛⡄⠑⢒ ⣯⢴⠁⢽⡈⠖

⣪⣼ ⡠⣫⢀⢁⡱⡠ ⡷⡹⢂⢨⣸⣖ ⠇⠉⠣⢑⡇⣼ ⣮⣈⠒⠙⡄⣤⣁ ⡽ ⡽ ⡽

⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣚⢐⠤⠁⡆⣪ ⣙⢒⢁⢅⣠⠎⠑⢀⢀⢀ ⣶⣿⡙⣈⠄⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳ ⠁⠁⠁⠁⠁⠦⠁⠒⢑⠏ ⣉⢺⣆⣚⢐⠃⣈⡈⠑⡈⠤⠁⡆⣪ ⢨ ⣙⢒⢁⣈⡜⡀⢅⣠⠎⠑⢀⢀⡰⢀ ⢥⣶⢃⣿⣠⡙⢡⡄⡘⣈⠑⠄⣑⠇⠉⠵ ⣊⢸⢨⢢⢀⣀⣳

⡮⠔ ⡋⢵⣇⠔⠖⢵⢀⡱ ⡢⡓⠙ ⣵⣈⢵⢔⢄⢇⡿⢻⠢⢐⢓⢴ ⢕⠁⠬ ⢉⢺⢸⣠⠠⡍⡱⡝⣣⢤⠜ ⠁⠡⢄⡔⠈⠑⢂⣐⠔⠊⠞⢑⢄⣐⡘⡊⣭⣊⠑⢄⣒⣀⢰⠸⣠⣝⠈⠑⠢⠠⠂⠈⠈⢷⣢ ⣤⠛⠿⡇ ⣆⢴⢑⡜⠾⠌⢡⣨⣀⣂ ⠄⠉⢸⡭⣶⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣘⢣ ⢢⠑⢛⠍⢑⣒⣸⠥ ⠨⠓⣽⢢⠤⠎⠑⢥⠮⠯⠠⡇⡭ ⣐⠔⠊⠑⢄⠋⡌⡪⠸⣠⣝⠈⠑⢄⠸⠔⠁⠉⠑⢡⣠⣰⣄⣪⣑⠷⠣⢢⢄⡠⡜⡉⠏ ⠉⠑⢡⣘⢣⢠⡰⣿⢥⠑⠊⣶⢃⣿⣠⡙

[επεξεργασία] Ψηλαφίστε επίσης

Bwikilogo.gif
Για τους σοβαροφανείς υπάρχει σχετικό άρθρο στη Βικιπαίδεια για
την γλώσσα των τυφλών Βριλ.


Ανακτήθηκε από το "http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Braille?oldid=108806".