Η σύνδεση που κρατά μιά ξανθιά απασχολημένη για ωρες